Registrele Comerciale

Jurnalul comercial al comerciantului

Extras din document Introducere Registrele de contabilitate reprezintă principalul instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului comerciantului şi al rezultatelor obţinute în activitatea comercială. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul jurnal, Registrul inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Totodată, aceste registre pot fi folosite ca mijloc de probă în litigiile dintre comercianţi, în ceea ce priveşte raporturile comerciale. De asemenea, prin intermediul acestor registre se poate exercita un control asupra corectitudinii desfăşurării activităţii comercianţilor, iar organele fiscale stabilesc, pe baza înregistrărilor din aceste registre, obligaţiile fiscale ale comercianţilor.

Registrele obligatorii pentru comercianţi sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul copier. Acest registru jurnal este deosebit de alte registre ce se obisnuiesc în contabilitatea comercială, dar care nu sunt obligatorii.

Browser incompatibil

Acest inventar şi bilanţ le va copia în registrul special pentru aceasta şi le va semna. Toate efectele şi datoriile active trebuiesc evaluate în inventar şi bilanţ după preţul curent la epoca facerii inventariului.

Datoriile active greu de încasat sau indoioase se vor preţui după probabilitate; creanţele ce nu se pot încasa se vor înscrie numai pentru memorie. Dacă sunt mai multi tovarasi solidari, trebuie sa subsemneze fiecare.

jurnalul comercial al comerciantului cele mai bune opțiuni binare 2021

Pe ultima pagina a acestor registre, judecătorul va constata numărul filelor ce compun fiecare registru şi va semna aceasta certificare punind sigiliul tribunalului sau al judecătoriei. Tribunalul sau judecătorul de ocol va pune imediat, sub ultima operaţiune înscrisă, următoarea viza: "Astăzi la Nici un fel de taxa, timbre sau altele nu se vor percepe pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la aceste două articole.

jurnalul comercial al comerciantului strategii de carte valutare

I Art. Pe ultima pagina a acestor registre judecătorul va constata numărul filelor ce compun fiecare registru şi va semna aceasta jurnalul comercial al comerciantului punind sigiliul tribunalului sau al judecătoriei. Formalităţile prevăzute de articolul de fata se vor putea efectua la începutul noului an, chiar dacă registrele folosite în anul expirat nu au fost inchiate şi vizate, în condiţiile articolului următor.

II Art. Tribunalul sau judecătorul de pace va pune obțineți bitcoin acum, sub ultima operaţiune înscrisă, următoarea viza: "Astăzi la III Dispoziţiunile adăugate la art.

jurnalul comercial al comerciantului opțiuni binare cum să câștigi bani cu adevărat

Tot astfel se va urma şi cu registrele pe care comerciantul le prezintă anual pentru încheiere şi viza. Dacă numerotarea sau viza unui registru a fost făcută de judecătorul de ocol, atunci acesta, la finele fiecărui an, este dator sa trimită un tablou tribunalului judeţului sau tribunalului comercial respectiv. Asemenea sunt datori a păstra cel puţin până la doi ani facturile mărfurilor cumpărate şi introduse în stabilimentele lor.

Propuitorul însă poate primi ca buna şi o acceptare ajunsă jurnalul comercial al comerciantului termenul hotărât de dânsul cu conditiunea ca sa încunoştiinţeze îndată pe acceptant despre aceasta. Cu toate acestea, deşi revocarea împiedică ca contractul sa devie perfect, dacă ea ajunge la cunoştinţa celeilalte părţi, după ce aceasta intreprinsese executarea lui, atunci cel ce revoacă contractul răspunde de daune-interese.

Aceeaşi presumptiune există şi contra fidejusorului, chiar necomerciant, care garantează o obligaţiune comercială. Ea nu se aplică şi la necomercianţi pentru operaţiuni care, încât ii priveşte, nu sunt fapte de comerţ.

Ea face aceeaşi probă, chiar dacă aceasta persoana este subscrisă de o altă mâna, când ar fi probat ca originalul a fost predat oficiului telegrafic sau trimis spre a i se predă, de însăşi acea persoana.

jurnalul comercial al comerciantului cum să faci bani pe ethereum prin fonduri criptografice

Dacă subscrierea originalului este autentificată de autoritatea competenta, atunci se aplică principiile generale. În caz când identitatea persoanei care a subscris sau predat originalul telegramei s-a stabilit prin alte moduri prevăzute de regulamentele telegrafo-postale, proba contrarie este admisă.

jurnalul comercial al comerciantului rețea de a face bani

Data telegramelor stabileşte, până la proba contrarie, ziua şi ora în care ele au fost în adevăr expediate de oficiurile telegrafice.

Cu toate acestea trimitatorul unei telegrame se prezumă afara de orice culpa dacă a îngrijit a o colationă sau recomandă conform dispoziţiunilor regulamentelor telegrafo-postale.

În decursul anilor, Codul comercial a suferit modificări substanţiale. Actul care modifica sau abroga unele prevederi ale Codului comercial este menţionat la sfârşitul articolului respectiv. NOTA C. Unde ea nu dispune se aplică Codul civil.

Înscrierea în registre, făcută de prepusul care ţine scriptele sau este însărcinat cu contabilitatea, are acelaşi efect ca şi când ar fi făcută de însuşi stapanul. Neîndeplinirea prescripţiilor legii în aceasta privinţa, poate atrage încă după sine aplicaţiunea pedepselor prevăzute în caz de faliment. Partea însă care voieşte a se referi la dansele nu poate scinda conţinutul lor.

Ea poate fi stabilită, fata cu cei de al treilea, prin toate mijloacele de proba arătate în art.

Registrele Comerciale

Data arătată în cambie şi în orice alte titluri la ordin, precum şi în girurile lor, se consideră drept adevărata până la proba contrarie. Cheltuielile privesc pe reclamant.

  • Оставили вторую, не позаботившись о ней ни на вот столько.
  • Site- uri pentru a face bani online și recenzii

În privinţa titlurilor datoriei publice, a biletelor de banca şi a altor titluri de asemenea natura, se observă legile speciale. Revendicarea titlurilor la purtător pierdute sau furate nu se admite decât contra aceluia care le-a găsit sau furat şi contra acelora care le-au primit cu orice titlu, cunoscând viciul cauzei posesiunei. În lipsa de o clauză expresă, contractul trebuie sa fie executat în locul unde cel ce s-a obligat jurnalul comercial al comerciantului avea stabilimentul sau comercial, sau cel puţin domiciliul ori reşedinţa, la formarea contractului.

Dacă însă urmează opțiunea gurilor se preda un lucru determinat, care după cunoştinţa părţilor se găsea într-alta parte în momentul formării contractului, atunci predarea se va face în acel loc.

  1. CODUL COMERCIAL
  2. Acasă roma de nord
  3. И все же он изучал не настоящий Диаспар.
  4. Tranzacționarea opțiunilor de instruire
  5. Вот и хорошо,-- ответил Олвин.
  6. COD COMERCIAL 10/05/ - Portal Legislativ
  7. Cum să faci bani fără cheltuieli speciale