Browser incompatibil

Posibilitatea aplicării opțiunii

Conținutul

posibilitatea aplicării opțiunii

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "a opțiunii" în engleză posibilitatea aplicării opțiunii the option Alte traduceri Aplicarea neuniformă de către statele membre a opțiunii de scutire a posibilitatea aplicării opțiunii va conduce la fragmentarea pieței unice.

  • Solicita o viza SUA | Banca şi opţiuni de plată/Plata taxei de viză - Romania (în engleză)
  • Даже более того, он, похоже, относится к нам прямо-таки с нежностью.

Uneven application by member states of the option to exempt micro-entities will lead to fragmentation of the single market. Aceste excepții sunt permise deoarece valoarea intrinsecă a opțiunii și prima contractului forward pot fi în general evaluate separat.

Поверхность впереди резко понижалась, плавно выравнивалась на дне этой огромной круглой долины и снова поднималась -- все более и более круто -- к противоположному краю. Самая низкая часть чаши была занята круглым озером, зеркало которого непрерывно трепетало, словно бы терзаемое непрекращающимся ветром. Хотя вся картина была залита беспощадным сиянием солнца, огромная эта язва на теле земли оказалась глубокого черного цвета. Ни Олвин, ни Хилвар не имели ни малейшего представления, на какого материала сложен кратер, но он был черен, как скалы мира, который никогда не знал солнца.

These exceptions are permitted because the intrinsic value of the option and the premium on posibilitatea aplicării opțiunii forward can generally be measured separately. Prin urmare, dacă valoarea-timp a opțiunii se referă la: Hence, if the time value of the option relates to: rata dobânzii fără risc pentru durata de viață a opțiunii.

Comentariile sunt închise pentru Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat Totuşi, nici doctrina, nici practica judiciară autohtonă nu propun momentan o abordare uniformă cu privire la natura juridică a opţiunii, elementele caracteristice, structura drepturilor şi obligaţiilor. În prezenta lucrare, a fost analizată practic toată doctrina relevantă naţională, au fost analizate sub aspect comparat prevederile legislaţiei şi opiniile doctrinare române, ruse, germane, americane, delimitată instituţia opţiunii de alte instituţii de drept civil aparent similare. A fost formulată o viziune în ceea ce ţine de opţiune, şi practic ar putea servi drept un punct de reper, de ce nu, nu doar pentru un studiu academic, dar şi pentru aplicarea posibilitatea aplicării opțiunii în practică.

Drept consecință a includerii valorii-timp a opțiunii în evaluarea inițială a unui anumit element acoperit împotriva riscurilor, valoarea-timp afectează profitul sau pierderea în același timp ca elementul acoperit. As a consequence of including the time value of the option in the initial measurement of the particular hedged item, the time value affects profit or loss at the same time as that hedged item.

Dacă o opțiune put emisă de o entitate împiedică derecunoașterea activului transferat, iar swss uard opțiuni binare evaluează activul transferat la valoarea justă, datoria asociată este evaluată la prețul de exercitare al opțiunii plus valoarea-timp a opțiunii.

If a put option written by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the muncă de acasă binară liability is measured at the option exercise price plus the time value of the option.

În orice caz, este esențial ca începând din să fie asigurată aplicarea uniformă a opțiunii și prin urmare statelor membre nu li se va da posibilitatea să impună condiții diferite pentru utilizarea opțiunii de taxare.

  1. Natura Juridică a Opțiunii. Aspecte de Drept Comparat - JMD
  2. Когда в результате напряженной борьбы между приливными силами и гравитацией Луна, наконец, начала падать, ее уничтожение стало необходимостью.

However, it is crucial that a uniform implementation of the option is safeguarded as fromand that therefore Member Posibilitatea aplicării opțiunii will not be given the possibility to impose differing conditions for the use of the VAT option. Pentru toate tipurile de opțiuni sau de warranturi care nu prezintă caracteristicile menționate la pct.

Informatii suplimentare Introducere Majoritatea solicitanţilor, inclusiv copiii, trebuie să platească o taxă pentru a demara procedura de solicitare a vizei. Această taxă de procesare a vizei trebuie platită indiferent dacă viza a fost acordată sau refuzată.

For all types of options or warrants which do not have the characteristics referred to in Item 5 of this Annex, the posibilitatea aplicării opțiunii amount referred to in Item 4 of this Annex shall be the market value of the option or warrant.

Modificarea cumulativă a valorii juste care provine din valoarea-timp a opțiunii care a fost acumulată într-o componentă separată a capitalurilor proprii "valoarea" posibilitatea aplicării opțiunii contabilizată după cum urmează: The cumulative change in fair value arising from the time value of the option that has been accumulated in a separate component of equity the 'amount' shall be accounted for as follows: Pentru toate tipurile de opțiuni sau de warranturi care nu prezintă caracteristicile menționate la alineatul 2cuantumul brut menționat la alineatul 1 este valoarea de piață a opțiunii sau a warrantului.

For all types of options or warrants which do not have the characteristics referred to in paragraph 2, the gross amount referred to in paragraph 1 shall be the market value of the option or warrant. A farmer, whose holding is partly situated in the region concerned, may not transfer or use outside that region his payment entitlements corresponding to the number of hectares, situated in that region, which he declares in the first year of application of the option.

posibilitatea aplicării opțiunii

Autoritățile competente pot permite în plus ca cerința referitoare la o opțiune cumpărată la bursă sau în afara bursei să fie aceeași ca pentru instrumentul subiacent al opțiunii, cu condiția ca cerința astfel calculată să nu fie mai mare decât valoarea de piață a opțiunii. In addition they may allow the requirement on a bought exchange-traded or OTC option to be the same as that for the instrument underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option.

posibilitatea aplicării opțiunii